Frukt och Grönt

Här hittar du konstgjorda frukter och grönsaker. Alla vår konstgjorda frukter är tillverkade i naturlig storlek och med en mycket hög detaljrikedom. Stor möda har lagts på färger och detaljer för att de ska matcha sina förebilder.