Köpvillkor Webflower.se

Pris och Betalning

Priserna på webflower.se visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt och postförskottsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Webflower.se äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan webflower.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast inom Sverige.

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka webflower.se:s kostnader för frakt och administration. Vid betalningspåminnelse påförs kund en avgift på 50 kr. Går ärendet till inkasso påförs kund ytterliggare en avgift på 160kr för att täcka webflower.se:s konstnader för administration.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger webflower.se rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Se Leverans & Fraktkostnader.

Avbeställning

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning skall meddelas webflower.se via e-post till info@webflower.se, eller per telefon 042-330020.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till webflower.se debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka webflower.se:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till webflower.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta webflower.se via epost (info@webflower.se) eller telefon, 042-330020, innan du skickar tillbaka varan.

När du ångrar ett köp och skickar tillbaka varan är det du som ska betala för returfrakten.

Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från webflower.se), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Kontakt
Grustagsgatan 11,
254 64 Helsingborg

042-33 00 20

info@webflower.se

Sociala Medier
Följ oss och gilla oss på sociala medier.
Betala säkert

Hos oss betalar du säkert med Klarna.